Funksjonsassistanse

Funksjonsassistanse er et tilbud og en ordning der personer med funksjonsnedsettelse kan få assistent mens du er på jobb. I hovedsak må du sende søknad til NAV for å få innvilget funksjonsassistanse, men vi i Brageva legger til rette for at du kan ta med deg assistenten på jobb. Vi har arbeidsgiveransvar på samme måte som ved et ordinært BPA-vedtak. Forskjellen er at NAV styrer vedtaket.

Hvem kan få funksjonsassistanse?
Funksjonsassistanse blir gitt til de som har behov for assistanse for å kunne gå ut i, eller beholde sitt ordinære arbeid eller lærlingplass. Man må være yrkesaktiv for å kunne søke funksjonsassistanse.

NAV dekker lønn til assistenten som er med deg på jobb. Det tillates ikke at assistenten utfører dine ordinære arbeidsoppgaver, men en kan bistå slik at du er i stand til å gjøre jobben din. Dette kan være alt fra praktiske gjøremål til personlig hygiene i jobbhverdagen. På lik linje med en ordinær BPA-ordning, er det du selv som er arbeidsleder, bestemmer hva assistenten skal gjøre og sørger for at du holder deg innenfor timerammen i vedtaket ditt.

Les mer om funksjonsassistanse her

Brageva bistår deg i rekrutteringen av funksjonsassistenter. Vi er også behjelpelig med rådgivning, slik at du og dine assistenter får en stabil arbeidsledelse og forutsigbar jobbhverdag. Brageva er også ansvarlig for å rapportere forbruket ditt til NAV og vi deltar på evalueringsmøter etter ønske.

Har du spørsmål om funksjonsassistanse er det bare å ta kontakt med Bragevas administrasjon. Vi har god erfaring med arbeidsledere som bruker funksjonsassistanse i sin jobbhverdag, gjerne i samspill med et ordinært BPA-vedtak. Vi kan komme med tilbakemeldinger og innspill på søknaden din til NAV. Vi er også behjelpelig med å opprette en dialog mellom deg og arbeidsgiver om du ønsker det. Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig samtale!