Hva er BPA?

BPA er en forkortelse for brukerstyrt personlig assistanse og har de siste årene blitt brukt som en slags erstatning eller supplement til tradisjonelle helse- og omsorgstjenester gitt av kommunen. Formålet med BPA er å sikre at brukeren kan leve et så fritt og selvstendig liv som mulig. I hovedsak er det brukeren selv som bestemmer hvordan BPA-ordningen skal organiseres, både med tanke på når, hvor lenge og hvordan man skal få assistanse.

I mange tilfeller kan BPA gis til barn og unge med funksjonsnedsettelse som et alternativ til ulike tilbud fra den kommunen en bor i. I slike tilfeller er det vanlig at foreldrene eller andre nært stående er arbeidsleder for ordningen.

Selvbestemmelse er en selvfølge
I en BPA-ordning er det den med assistansebehovet som i hovedsak bestemmer over sine assistenter. Den som er arbeidsleder har det daglige ansvaret for å drifte ordningen. Dette betyr at en står fritt til å ansette de assistentene man mener passer ordningen best. Man er dermed også selv ansvarlig for å lære opp assistentene på en slik måte at hjelpebehovet ditt, eller den du er arbeidsleder for, får dekket sitt daglige behov.

BPA kan sees på som en forlengelse av dine armer og ben. På denne måten står du fritt til å gjøre det du ønsker uansett utfordring. Du kan for eksempel delta på fritidsaktiviteter, dra på reise, dra på kino, jobbe eller studere. Bare fantasien setter grenser!

Hvem kan få BPA?
For å få innvilget brukerstyrt personlig assistanse må du på forhånd ha rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen du bor i. BPA er beregnet på barn og voksne som har et større og varig hjelpebehov.

Du må oppfylle følgende kriterier for å få innvilget BPA:
– Du har et stort assistansebehov. For de fleste kommuner omfatter dette et assistansebehov på over 32 timer per uke. Du kan også få innvilget BPA dersom kommunen finner det hensiktsmessig.
– Assistansebehovet ditt må være varig, det vil si i en periode på to år.
– Du er under 67 år. Har du hatt BPA før dette, kan ikke kommunen fjerne vedtaket uten videre.
– Barn med assistansebehov kan også få innvilget BPA. Kommunen ser ofte på andre løsninger før BPA blir innvilget, men i situasjoner der det er nødvendig med avlastning i stor grad, kan kommunen velge å bruke BPA som løsning.

Alle tilfeller blir behandlet individuelt av den enkelte kommune og kan variere alt etter hvor en bor.

Har du spørsmål om BPA fra Brageva, eller ønsker hjelp gjennom hele eller deler av søknadsprosessen? Kontakt oss så gjør vi vårt beste for å imøtekomme dine behov.