Arbeidsleder i Brageva

Hva kan du forvente deg som arbeidsleder?


Råd og veiledning
Brageva ønsker å assistere deg i prosessen ved å skaffe seg BPA
Vi har flinke og erfarne rådgivere som kan hjelpe deg gjennom hele eller deler av prosessen. Vi er fleksibel og har et ønske om å hjelpe deg etter beste evne. Hos oss får du en jevnlig dialog og tett oppfølging fra en av våre rådgivere.

Tilrettelegging
Vi ønsker å tilrettelegge på best og enklest mulig måte for våre arbeidsledere. Dette gjøres ved å digitalisere store deler av papirarbeidet som er knyttet til ordningen. Et eksempel kan være at arbeidskontrakter og timelister signeres og godkjennes elektronisk. Vi ser stadig etter nye løsninger for å forenkle din hverdag som arbeidsleder. Våre nettsider er tilpasset til bruk av telefon og nettbrett.

Driftsbudsjett
Brageva ønsker ikke at du som arbeidsleder skal ha unødvendige kostnader knyttet opp mot BPA-ordningen din. Derfor tilbyr vi et fleksibelt driftsbudsjett der vi gir 5% av den totale timesprisen tilbake til deg. Hos oss får du utlevert et bankkort slik at du enkelt kan legge ut for dine assistenter ved behov. Vi tilbyr også løsninger slik at du kan skanne kvitteringer til oss slik at du slipper unødvendig papirarbeid og postgang.

Vikarordning
Som eneste BPA-leverandør tilbyr vi en vikarordning dersom assistentene dine skulle bli syk i korte eller lengre perioder. Dette betyr at du kan kontakte oss slik at vi kan tilby deg en erstatning dersom du skulle trenge det. Vi henter da inn assistenter som allerede jobber i Brageva, slik at du får en større trygghet og mer forutsigbar hverdag. Vi mener denne løsningen er bedre enn ordinære omsorgstjenester fra kommunen.

Kurs og opplæring
Vi tilbyr kurs, kompetanseheving og løpende oppfølging , slik at du er komfortabel med din rolle som arbeidsleder. I ditt hjem, eller hos oss. Vi tilrettelegger også for kompetanseheving av assistenter ut ifra dine ønsker. 

Fyll ut vårt interesseskjema, så kontakter vi deg fortløpende dersom det er ønskelig.

Fyll ut interesseskjema